Arolygon

Arolwg 2023

Mae copïau o'r Adroddiad Cynigion Cychwynnol a mapiau perthnasol ar gyfer eich ardal leol ar gael i'w harchwilio mewn lleoliad cyhoeddus yn eich etholaeth arfaethedig. 

14/09/21
Arolwg 2023

Arolwg Seneddol 2023

Mae’r tudalen hon yn rhoi gwybodaeth cryno ynglun a’r Arolwg Seneddol 2023, gyda doleni i wybodaeth pellach sydd yn berthnasol i bob cam o’r Arolwg.

08/09/21
Arolwg 2023

Cynhaliwyd tair cyfarfod cychwynnol rhwng y Comisiwn Ffiniau i Gymru a phleidiau gwleidyddol sydd â chynrychiolaeth yng Nghymru (unai yn y Senedd neu yn San Steffan), rhanddeiliaid, ac Aelodau Seneddol, er mwyn cyflwyno proses yr Arolwg iddynt wrth i'r Arolwg 2023 ddechrau.

14/04/21
Arolwg 2023

Cwestiynau Cyffredin am Arolwg 2023

Pam rydych chi’n cynnal arolwg o etholaethau Seneddol?

12/04/21
Arolwg 2023

Dyma'r Canllaw i'r Arolwg 2023. Mae'n gynnig trosolwg o'r polisïau a'r prosesau dilynir gan y Comisiwn wrth iddo ymgymryd â'r arolwg o etholaethau seneddol yng Nghymru.

Yma hefyd fe ddarganfyddwch y fersiwn Hawdd ei Ddarllen o'r Canllaw.

16/03/21
Arolwg 2023
Bydd y Comisiwn yn dechrau Arolwg 2023 o etholaethau Seneddol yn ystod y flwyddyn hon.
05/01/21
Arolygon 2018
Mae'r Comisiwn wedi dechrau y 2018 arolwg o etholaethau Seneddol. Gellir gweld mapiau ategol a gwybodaeth isod.
31/12/18
Arolygon 2018
Ar 5 Medi 2019 cyflwynodd y Comisiwn ei Argymhellion Terfynol ar gyfer etholaethau Seneddol yng Nghymru.
05/09/18
Arolygon 2018
I gefnogi Arolwg 2018 o etholaethau Seneddol mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Canllaw i'r Arolwg.
31/01/18
Arolygon 2018
Cwestiynau Cyffredin
31/01/18
Arolygon 2018
Ar 17 Hydref 2017, cyhoeddodd y Comisiwn ei gynigion diwygiedig ar gyfer etholaethau Seneddol yng Nghymru.
31/10/17
Arolygon 2018
Dweud eich dweud ar y ymatebion derbynwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori cychwynnol ar ein Porth Ymgynghori.
28/02/17
Arolygon 2018
Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion cychwynnol ar gyfer yr Arolwg 2018 o etholaethau Seneddol. Gorffenodd yr ymgynghoriad ar 5 Rhagfyr 2016.
31/12/16
Arolygon 2018
Mae ein Cynigion Cychwynnol, a gyhoeddir ar 13 Medi 2016, yn rhestru’r etholaethau arfaethedig yng Nghymru. Daeth yr ymgynghoriad ar y cynigion hyn i ben ar 5 Rhagfyr 2016.
31/12/16
Arolygon 2018
Daeth yr ymgynghoriad ar y cynigion hyn i ben ar 5 Rhagfyr 2016. Efallai y byddwch yn dal i weld ein cynigion ar ein porth.
31/12/16
Arolygon Cyfamserol
Cyhoeddi arolwg o ffiniau etholaethau seneddol Merthyr Tudful , Rhymni CC a Brycheiniog a Sir Faesyfed CC.
15/11/15
Arolygon 2013
Adroddiad Cau a gwersi a ddysgwyd chrynodeb
13/09/13
Arolygon 2013

Arolwg 2013 - cofnodion cyfarfodydd

13/09/13
Arolygon 2013
Ar 4 Mawrth 2011 cyhoeddodd y Comisiwn Arolwg 2013 o Etholaethau Seneddol yng Nghymru.
31/12/12
Arolygon 2013
Arolwg 2013 o Etholaethau Seneddol yng Nghymru.
31/10/12