Cofnod cyfarfodydd cychwynnol

14/04/21
Arolwg 2023

Cynhaliwyd tair cyfarfod cychwynnol rhwng y Comisiwn Ffiniau i Gymru a phleidiau gwleidyddol sydd â chynrychiolaeth yng Nghymru (unai yn y Senedd neu yn San Steffan), rhanddeiliaid, ac Aelodau Seneddol, er mwyn cyflwyno proses yr Arolwg iddynt wrth i'r Arolwg 2023 ddechrau.

Gallwch ddarllen y cofnodion isod.