Ffrydiau Byw y Gwrandawiadau Cyhoeddus

09/02/22
Arolwg 2023

Mi fydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru yn cynnal 5 Gwrandawiad Cyhoeddus fel rhan o'r Cyfnod Ymgynghori Eilaidd yn ystod Arolwg 2023. 

Darlledir bob Gwrandawiad yn fyw. Gallwch wylio'r ffrydiau byw gan ddefnyddio'r dolenni isod.


Caerdydd - 17 Chwefror

Dolen Ffrwd Byw: https://thinkorchard.zoom.us/j/83879976530


Wrecsam - 23 Chwefror (Dechrau am 9am)

Dolen Ffrwd Byw: https://thinkorchard.zoom.us/j/86310530935


Abertawe - 1 Mawrth

Dolen Ffrwd Byw: https://thinkorchard.zoom.us/j/83046678401


Bangor - 9 Mawrth

Dolen Ffrwd Byw: https://thinkorchard.zoom.us/j/83693459099


Aberystwyth - 30 Mawrth

Dolen Ffrwd Byw: https://thinkorchard.zoom.us/j/83475048770


Rhaid i bob tystiolaeth yn ystod y Gwrandawiadau Cyhoeddus cael eu rhannu o'r lleoliad. Os hoffech rannu tystiolaeth yn unrhyw o'r Gwrandawiadau Cyhoeddus gallwch archebu slot siarad 10 munud gan ebostio cffg@ffiniau.cymru.

Dewch o hyd i'r Canllaw i'r Gwrandawiadau Cyhoeddus yma.