Amdanom Ni

Mae'n ofynnol i'r Comisiwn yn ôl Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y'i diwygiwyd) gynnal arolwg o'r holl etholaethau yng Nghymru a chyflwyno adroddiad i'r Ysgrifennydd Gwladol yn dangos yr etholaethau a argymhellir ganddynt.

Y Comisiwn

  • Cadeirydd: Llefarydd Ty'r Cyffredin
  • Dirprwy Gadeirydd: Mrs Justice Jefford DBE 

Aelodau’r Comisiwn

  • Mr Sam A Hartley
  • Mr Huw Vaughan Thomas CBE