05/11/18

Mae'n ofynnol i'r Comisiwn yn ôl Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y'i diwygiwyd) gynnal arolwg o'r holl etholaethau yng Nghymru a chyflwyno adroddiad i'r Ysgrifennydd Gwladol yn dangos yr etholaethau a argymhellir ganddynt.

Y Comisiwn

  • Cadeirydd: Llefarydd Ty'r Cyffredin
  • Dirprwy Gadeirydd: Syr Clive Lewis

Aelodau’r Comisiwn

  • Mr Paul Loveluck CBE
  • Athro Robert McNabb