Cynrychiolaethau a dderbyniwyd yn ystod y Cyfnod Ymgynghori Cychwynnol

13/12/21
Arolwg 2023

Agorwyd y Cyfnod Ymgynghori Cychwynnol o'r Arolwg 2023 ar 8 Medi 2021 a bu gau ar 3 Tachwedd 2021.

Derbyniodd y Comisiwn Ffiniau i Gymru'r nifer mwyaf erioed o gynrychiolaethau, gyda chyfanswm o 1211.

Fe ddowch o hyd i bob cynrychiolaeth yn y ffeiliau sydd wedi eu hatodi. Gall sylwadau ar y cynrychiolaethau a'u cyhoeddwyd cael eu hanfon yn ystod yr Ail Gyfnod Ymgynghori bydd yn agor ar 17 Chwefror 2022 ac yn cau ar 30 Mawrth 2022.

Hefyd isod, gallwch ddod o hyd i daenlen gall fod o ddefnydd os ydych yn chwilio am gynrychiolaeth(au) penodol.

Mi fydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru hefyd yn cynnal 5 Gwrandawiad Cyhoeddus yn ystod yr Ail Gyfnod Ymgynghori. Gall manylion llawn ar y Gwrandawiadau Cyhoeddus cael eu darganfod yma.