Cyhoeddiadau

Corfforaethol

COFRESTR O FUDDIANNAU’R COMISIYNWYR 2024-25

Mrs Ystus Nerys Jefford

  • Ymddiriedolwr, yr Arddangosfa Gynau a Gwisgoedd Cyfreithiol
  • Cyfarwyddwr / Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Celf ac Addysgol Adeilad y Rholiau
  • Cyfarwyddwr / Ymddiriedolwr, Tech4All Perc
Corfforaethol

Mae etholiad cyffredinol yn cael ei gynnal ar 4 Gorffennaf 2024.

Etholaethau

Dyma’r etholiad cyffredinol cyntaf lle bydd aelodau seneddol yn cael eu hethol i’r etholaethau a argymhellwyd gan Arolwg 2023 y Comisiwn o etholaethau seneddol.

Corfforaethol

COFRESTR O FUDDIANNAU’R COMISIYNWYR 2023-24

Mrs Ystus Nerys Jefford

 

Corfforaethol

These documents are available in English.

Adroddiadau

Mae’r adroddiad hwn, fel sy’n ofynnol gan adran 3(2B) Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf System Bleidleisio Seneddol ac Etholaethau 2011 a Deddf Etholaethau Seneddol 2020), yn amlinellu’r cynnydd y mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi’i wneud wrth baratoi’r arolwg o ffin

Corfforaethol

Mae’n ofynnol i’r Comisiwn gadw cofrestr sy’n rhoi manylion am Fuddiannau’r Comisiynwyr.

Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.

Adroddiadau

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn Ffiniau i Gymru 2021-22.

Adroddiadau

Adroddiad Blynyddol Yr Iaith Gymraeg 2020-21 y Comisiwn Ffiniau i Gymru