Gwrandawiad Cyhoeddus 5: Aberystwyth

09/03/22
Arolwg 2023

Cynhelir 5ed Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yng Ngwesty'r Marine, Aberystwyth ar 30 Mawrth.

Agorir y Gwrandawiad Cyhoeddus am 8yb ac fe fydd yn cau am 8yh. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fod yn bresennol er mwyn gwylio'r Gwrandawiad Cyhoeddus. Mi fydd y Gwrandawiad hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw.

Mae trefn y siaradwyr sydd wedi archebu slot siarad ar gyfer y Gwrandawiad cyntaf fel a ganlyn:

(Nodwch mai amserlen ddangosol yw hon a all newid yn ôl disgresiwn y Cadeirydd).

Gwesty'r Marine, Aberystwyth 30 Mawrth 2022

Amser

Siaradwr

08:00

Agoriad y Comisiwn

08:15

Ceidwadwyr Cymreig

09:15

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

10:15

Llafur Cymru

11:15

Plaid Cymru

12:00

Cinio

13:00

Siaradwr Unigol

13:10

Siaradwr Unigol

13:30

Cyng Ellen ap Gwynn

13:40

Siaradwr Unigol

13:50

Craig Williams AS

14:00

Siaradwr Unigol

14:10

Siaradwr Unigol

14:30

Egwyl

17:30

Plaid Werdd Cymru

17:40

Egwyl

18:10

Nia Griffith AS

20:00

Cau

 

Gall manylion ar bob Gwrandawiad Cyhoeddus, yn ogystal a'r Canllaw i'r Gwrandawiadau Cyhoeddus cael eu darganfod yma. Os hoffech rhoi tystiolaeth mewn Gwrandawiad Cyhoeddus, gallwch archebu slot siarad 10-munud gan e-bostio cffg@ffiniau.cymru. 

Mae manylion y ffrydiau byw o'r Gwrandawiadau Cyhoeddus ar gael yma.