Gwrandawiad Cyhoeddus 4: Bangor

01/03/22
Arolwg 2023

Cynhelir 4ydd Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yn y Ganolfan Rheolaeth, Bangor, ar 9 Mawrth.

Agorir y Gwrandawiad Cyhoeddus am 8yb ac fe fydd yn cau am 8yh. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fod yn bresennol er mwyn gwylio'r Gwrandawiad Cyhoeddus. Mi fydd y Gwrandawiad hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw.

Mae trefn y siaradwyr sydd wedi archebu slot siarad ar gyfer y Gwrandawiad cyntaf fel a ganlyn:

(Nodwch mai amserlen ddangosol yw hon a all newid yn ôl disgresiwn y Cadeirydd).

Canolfan Rheolaeth, Bangor 9 Mawrth 2022

Amser

Siaradwr

08:50

Agoriad y Comisiwn

09:00

Siaradwr Unigol

09:30

Siaradwr Unigol

10:10

Cyng Glenys Baker

11:00

Siaradwr Unigol

12:00

Cinio

13:50

Cyng Elin Walker Jones

14:00

Siaradwr Unigol

14:30

Egwyl

17:00

Siaradwr Unigol

17:10

Siaradwr Unigol

17:40

Egwyl

20:00

Cau

 

Gall manylion ar bob Gwrandawiad Cyhoeddus, yn ogystal a'r Canllaw i'r Gwrandawiadau Cyhoeddus cael eu darganfod yma. Os hoffech rhoi tystiolaeth mewn Gwrandawiad Cyhoeddus, gallwch archebu slot siarad 10-munud gan e-bostio cffg@ffiniau.cymru.

Mae manylion y ffrydiau byw o'r Gwrandawiadau Cyhoeddus ar gael yma.