Gwrandawiad Cyhoeddus 1: Caerdydd

10/02/22
Arolwg 2023

Cynhelir Gwrandawiad Cyhoeddus cyntaf yr Arolwg 2023 yn y Mercure Holland House, Caerdydd ar 17 Chwefror.

Agorir y Gwrandawiad Cyhoeddus am 8yb ac fe gauir am 8yh. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fod yn bresennol er mwyn gwylio'r Gwrandawiad Cyhoeddus. Mi fydd y Gwrandawiad hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw.

Mae trefn y siaradwyr sydd wedi archebu slot siarad ar gyfer y Gwrandawiad cyntaf fel a ganlyn:

Mercure Holland House Hotel, Caerdydd 17 Chwefror 2022

Amser

Siaradwr

08:00

Agoriad y Comisiwn

08:15

Plaid Cymru

09:15

Llafur Cymru

10:15

Democratiaid Rhyddfryfol Cymru

11:15

Ceidwadwyr Cymreig

12:00

Cinio

13:00

Siaradwr Unigol

13:10

Siaradwr Unigol

13:20

Chris Elmore AS

13:30

Siaradwr Unigol

13:40

Plaid Werdd Cymru

13:50

Siaradwr Unigol

14:10

Siaradwr Unigol

14:20

Siaradwr Unigol

14:30

Egwyl

15:00

Siaradwr Unigol

15:20

Andrew R T Davies AS

15:30

Siaradwr Unigol

15:40

Egwyl

16:10

Ruth Jones AS

16:30

Jo Stevens AS

16:40

Chris Evans AS

16:50

Nick Thomas- Symonds AS

17:00

David T C Davies AS

17:10

Siaradwr Unigol

17:20

Siaradwr Unigol

17:30

Siaradwr Unigol

17:40

Egwyl

18:10

Siaradwr Unigol

18:20

Anna McMorrin AS

18:30

Jessica Morden AS

20:00

Cau

Gall manylion ar bob Gwrandawiad Cyhoeddus, yn ogystal a'r Canllaw i'r Gwrandawiadau Cyhoeddus cael eu darganfod yma. Os hoffech rhoi tystiolaeth mewn Gwrandawiad Cyhoeddus, gallwch archebu slot siarad 10-munud gan e-bostio cffg@ffiniau.cymru.

Mae manylion y ffrydiau byw o'r Gwrandawiadau Cyhoeddus ar gael yma.