15/11/18

Mr Ustus Clive Lewis 

Eiddo ym Mhowys

Mr Paul Loveluck

Ymddiriedolwr, Cymdeithas Sŵoleg Genedlaethol Cymru

Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Archaeoleg Clwyd/ Powys

Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Bensiwn Sefydliadau Archeolegol Cymru

Cadeirydd, Millmoor Management Ltd.

Yr Athro Robert McNabb

Athro Emeritws, Prifysgol Caerdydd

Aelod, Awdurdod Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Iechyd

Rhanddeiliad, Rhaglen ailddosbarthu meddyginiaeth ddibresgripsiwn

Aelod, Gweithgor Adsefydlu Cardiaidd a Methiant y Galon Cymru Gyfan

Aelod, Pwyllgor Diweddaru Canllawiau Clinigol y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal