Cofrestr o Fuddiannau Comisiynwyr

Mrs Ystus Nerys Jefford DBE

Ymddiriedolwr, yr Arddangosfa Gynau a Gwisgoedd Cyfreithiol

Cyfarwyddwr / Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Celf ac Addysgol Adeilad y Rholiau

Cyfarwyddwr / Ymddiriedolwr, Tech4All

Perchenogaeth a Rennir ar gae yn Sir Gaerfyrddin

Eiddo yn Abertawe

 

Mr Huw Vaughan Thomas CBE

Darllenydd, Yr Eglwys yng Nghymru, Ardd Weinidogaeth Bro Gwydyr

Gwraig – Cyfarwyddwr Anweithredol, Cartrefi Conwy Cyf

Mab – Cydlunydd Gwirfoddolwyr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladar

Eiddo ym Mae Colwyn, Conwy

 

Mr Sam Hartley

Aelod Annibynnol, Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Dadansoddi, Ymchwiliad COVID 19 y DU