Cofrestr o Fuddiannau Comisiynwyr

15/11/18

Mrs Ystus Nerys Jefford DBE

Ymddiriedolwr, yr Arddangosfa Gynau a Gwisgoedd Cyfreithiol

Cyfarwyddwr / Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Celf ac Addysgol Adeilad y Rholiau

Cyfarwyddwr / Ymddiriedolwr, Tech4All

Perchenogaeth a Rennir ar gae yn Sir Gaerfyrddin

Eiddo yn Abertawe

 

Mr Paul Loveluck

(mis Ebrill tan fis Medi 2020)

Ymddiriedolwr, Cymdeithas Sŵolegol Genedlaethol Cymru

Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Archaeoleg Clwyd/ Powys

Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Bensiynau Sefydliadau Archaeolegol Cymru

Eiddo yn Nhrefaldwyn, Powys

Eiddo yn Broadhaven, Sir Benfro

 

Yr Athro Robert McNabb

(mis Ebrill tan fis Medi 2020)

Athro Emeritws, Prifysgol Caerdydd

Aelod, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Aelod, Clwb Criced Morgannwg

Aelod, Cadw

Sefydliad Prydeinig y Galon – Panel Cleifion/y Cyhoedd

Aelod, Gweithgor Adsefydlu Cardiaidd a Methiant y Galon Cymru Gyfan

Adran Gofal Sylfaenol Prifysgol Rhydychen – Panel Cleifion

 

Mr Huw Vaughan Thomas CBE

(O fis Hydref 2020)

Eiddo ym Mae Colwyn, Conwy

Priod – Cyfarwyddwr Anweithredol, Partneriaeth Bensiwn Border to Coast

Mab – Uwch Weithiwr Achos, Swyddfa Etholaeth, y Gwir Anrhydeddus David Jones AS

 

Mr Sam Hartley

(o fis Hydref 2020)

Ysgrifennydd, y Comisiwn Annibynnol ar Sŵn Hedfan Sifil

Aelod Annibynnol, Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru