Gwrandawiad Cyhoeddus 3: Abertawe

21/02/22
Arolwg 2023

Cynhelir 3ydd Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yn y Grand Hotel, Abertawe, ar 1 Mawrth.

Agorir y Gwrandawiad Cyhoeddus am 8yb ac fe fydd yn cau am 8yh. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fod yn bresennol er mwyn gwylio'r Gwrandawiad Cyhoeddus. Mi fydd y Gwrandawiad hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw.

Mae trefn y siaradwyr sydd wedi archebu slot siarad ar gyfer y Gwrandawiad cyntaf fel a ganlyn:

(Nodwch mai amserlen ddangosol yw hon a all newid yn ôl disgresiwn y Cadeirydd).

Grand Hotel, Abertawe 1 Mawrth 2022

Amser

Siaradwr

08:00

Agoriad y Comisiwn

08:20

Tonia Antoniazzi AS

08:30

Stephen Kinnock AS

08:40

Tom Giffard AS

08:50

Siaradwr Unigol

09:00

Siaradwr Unigol

09:10

Siaradwr Unigol

09:20

Cyng Jamie Evans

09:30

Geraint Davies AS

09:40

Cyng Lyndon Jones

09:50

Alun Cairns AS

10:00

Siaradwr Unigol

10:10

Cyng Ryland Doyle

10:20

Siaradwr Unigol

10:30

Siaradwr Unigol

10:40

Siaradwr Unigol

12:00

Cinio

13:00

Siaradwr Unigol

13:10

Siaradwr Unigol

13:20

Siaradwr Unigol

13:30

Wayne David AS

13:40

Cyng Chris Morgan

14:00

Siaradwr Unigol

14:10

Siaradwr Unigol

14:30

Egwyl

17:00

Cyng Tina Williams

17:10

Siaradwr Unigol

17:20

Siaradwr Unigol

17:30

Siaradwr Unigol

17:40

Egwyl

18:10

Siaradwr Unigol

18:20

Siaradwr Unigol

20:00

Cau

 

Gall manylion ar bob Gwrandawiad Cyhoeddus, yn ogystal a'r Canllaw i'r Gwrandawiadau Cyhoeddus cael eu darganfod yma. Os hoffech rhoi tystiolaeth mewn Gwrandawiad Cyhoeddus, gallwch archebu slot siarad 10-munud gan e-bostio cffg@ffiniau.cymru.

Mae manylion y ffrydiau byw o'r Gwrandawiadau Cyhoeddus ar gael yma.