Gwrandawiad Cyhoeddus 2: Wrecsam

21/02/22
Arolwg 2023

Cynhelir ail Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yn y Ramada Plaza, Wrecsam ar 23 Chwefror.

Agorir y Gwrandawiad Cyhoeddus am 8yb ac fe fydd yn cau am 8yh. Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fod yn bresennol er mwyn gwylio'r Gwrandawiad Cyhoeddus. Mi fydd y Gwrandawiad hefyd yn cael ei ffrydio'n fyw.

Mae trefn y siaradwyr sydd wedi archebu slot siarad ar gyfer y Gwrandawiad cyntaf fel a ganlyn:

 

Ramada Plaza, Wrecsam 23 Chwefror 2022

Amser

Siaradwr

09:00

Agoriad y Comisiwn

09:10

Simon Baynes AS

09:20

Siaradwr Unigol

12:00

Cinio

13:00

David Jones AS

13:10

Siaradwr Unigol
13:20 Siaradwr Unigol
13:30 Siaradwr Unigol

13:50

Sarah Atherton AS

14:00

Siaradwr Unigol

14:30

Egwyl

16:00

Cyng Meirick Lloyd Davies

17:00

James Davies AS

17:40

Egwyl

18:10 Cyng Paul Rogers

20:00

Cau

 

Gall manylion ar bob Gwrandawiad Cyhoeddus, yn ogystal a'r Canllaw i'r Gwrandawiadau Cyhoeddus cael eu darganfod yma. Os hoffech rhoi tystiolaeth mewn Gwrandawiad Cyhoeddus, gallwch archebu slot siarad 10-munud gan e-bostio cffg@ffiniau.cymru.

Mae manylion y ffrydiau byw o'r Gwrandawiadau Cyhoeddus ar gael yma.