Mapiau a Gwybodaeth Ategol

31/12/18
Arolygon 2018

Mae’r ddogfennau a ffeiliau sip isod yn cynnwys gwybodaeth berthnasol yn ymwneud ar 2018 Arolwg.

Gall mapiau unigol o etholaethau arfaethedig yn ogystal â Ffeiliau Zip mewn fformatau MapInfo a Shapefile i'w gweld yn y catalog cyhoeddiadau ar ein porth ymgynghori.

Gellir lawrlwytho'r ffiniau etholaethol seneddol presennol o'r Arolwg Ordnans gan ddilyn y ddolen hon - BoundaryLine (Dolen Allanol)

Mae'r mapiau hyn yn destun Ⓗ Hawlfraint y Goron. Bydd atgynhyrchu heb ganiatâd yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyniad neu achos sifil.  Dylai unrhyw olygydd papur newydd sy'n dymuno defnyddio'r mapiau fel rhan o erthygl gysylltu â Swyddfa Hawlfraint yr Arolwg Ordnans yn gyntaf.

Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2016 Arolwg Ordnans 100047875.