Cysylltwch â ni

Mae'r Comisiwn yn croesawu gohebiaeth, negeseuon e-bost a galwadau ffôn naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. I gysylltu â'r Comisiwn, ysgrifennwch at:

Comisiwn Ffiniau i Gymru
Llawr Gwaelod, Ty Hastings
Llys Ffitsalan
Caerdydd
CF24 0BL

Rhif Ffôn: +44 (0)29 20464819

Rhif Ffôn: +44 (0)29 21055521 

E-bost: ymholiadau@ffiniau.cymru