Mannau adneuo - Cynigion Cychwynnol

14/09/21
Arolwg 2023

Mae copïau o'r Adroddiad Cynigion Cychwynnol a mapiau perthnasol ar gyfer eich ardal leol ar gael i'w harchwilio mewn lleoliad cyhoeddus yn eich etholaeth arfaethedig. 

Mae ambell i Fan Adneuo wedi eu diweddaru ers i ni argraffu ein Hadroddiad Cynigion Cychwynnol. Mae'r rhestr isod yn record gywir i'r Mannau Adneuo ar gyfer y Cynigion Cychwynnol.

2023 Proposed Constituency  # Place of Deposit
Aberafan Porthcawl 1 Council Offices, Civic Centre, Port Talbot SA13 1PJ / Swyddfa'r Cyngor , Canolfan Dinesig , Port Talbot, SA13 1PJ
Aberconwy 2 Conwy Culture Centre , Town Ditch Road, Conwy, LL32 8NU /  Canolfan Diwylliant Conwy , Town Ditch Road, Conwy, LL32 8NU
Alyn and Deeside / Alun a Glannau Dyfrdwy 3 Ty Dewi Sant, St. Davids Park, Ewloe, CH5 3FF / Ty Dewi Sant, Parc Dewi Sant, Ewloe, CH5 3FF
Dwyfor Meirionnydd 4 County Offices, Caernarfon LL55 1SH /  Swyddfa'r Sir, Caernarfon, LL55 1SH
Blaenau Gwent and Rhymney / Blaenau Gwent a Rhymni 5 The General Offices,  Steelworks Road, Ebbw Vale NP23 6DN / Swyddfeydd Cyffredinol , Ffordd Gwaith Dur, Ebbw Vale, NP23 6DN
Brecon and Radnor  /Aberhonddu a Maesyfed 6 Council Offices, Cambrian Way, Brecon LD3 7HR /  Swyddfeydd y Cyngor, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, LD4 7HR
7 County Hall, Llandrindod Wells LD1 5LG / Neuadd y Sir, Llandrindod Wells, LD1 5LG
8 Knighton Library and Community Hub, Bowling Green, Knighton, Powys, LD7 1DR / Llyfrgell a Hwb Cymunedol Knighton, Bowlign Green, Knighton, Powys, LD7 1DR
Bridgend / Pen- y - bont 9 Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB /  Swyddfeydd Sifil, Stryd Angel, Pen-y-bont, CF31 4WB
Newport West and Caerphilly / Gorllewin Casnewydd a Chaerffili 10 Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 7PG / Ty Penallta, Parc Rredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PF
Cardiff Central / Caerdydd Canolog 11 County Hall, Cardiff CF10 4UW / Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4WU
Cardiff North / Gogledd Caerdydd 12 Whitchurch Library, Park Road, Whitchurch CF14 7XA / Llyfrgell yr Eglwys Newydd, Stryd y parc, Eglwys Newydd, CF14 7XA
Cardiff South and Penarth 13 Grangetown Hub, Havelock Place, Grangetown CF11 6PA / Hwb Grangetown , Havelock Place , Grangetown, CF11 6PS
14 Penarth Library, Stanwell Road, Penarth CF64 2YT / Llyfrgell Penarth, Ffordd Stanwell, Penarth, CF64 2YT
Cardiff West / Gorllewin Caerdydd 15 Canton Library, Library Street, Canton CF5 1QD / Llyfrgell Canton , Stryd Llyfrgell, Canton, CF5 1QD
Sir Gaerfyrddin 16 Carmarthen Customer Service Hwb, 3 Spilman Street, Carmarthen, SA31 1LE / Hwb Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyddin, 3 Stryd Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE
Sir Gaerfyrddin 17 Statutory Services, Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, SA31 1HQ / Swyddogion Statudol, Bloc 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Caerfyrddin, SA31 1HQ
Ceredigion Preseli 18 Aberaeron Library, County Hall, Market Street, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT / Llyfrgell Aberaeron, Neuadd y Sir, Stryd y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AT
Montgomeryshire and Glyndwr / Maldwyn a Glyndwr 19 Llangollen Library, Y Capel, Castle Street, Llangollen LL20 8NY / Llyfrgell Llangollen, Y Capel, Stryd y Castell 
Delyn 20 County Hall, Wynnstay Road, Ruthin LL15 1YN / Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Ruthun, LL15 1YN
Clwyd 21 Colwyn Bay Library, Woodland Road West, Colwyn Bay, LL29 7DH / Llyfrgell Bae Colwyn, Ffordd Gorllewin Woodland, Ruthun, LL15 1YN
Merthyr Tydfil and Aberdare / Merthyr Tudful ac Aberdâr 22 Aberdare Library, Green Street, Aberdare, CF44 7AG / Llyfrgell Aberdâr , Stryd Gwyrdd, Aberdâr , CF44 7AG
Delyn 23 County Hall, Mold CH7 6NB / Neuadd y Sir, Y Wyddgrug, CH7 6NB
Dwyfor Meirionnydd 24 Council Offices, Ffordd y Cob, Pwllheli LL53 5AA  / Swyddfeydd y Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli LL53 5AA
25 Council Offices, Cae Penarlag, Dolgellau LL40 2YB /  Swyddfeydd y Cyngor, Cae Penarlag, Dolgellau LL40 2YB
Swansea West and Gower / Gorllewin Abertawe a Gwyr 26 Gorseinon Library, 15 West Street, Gorseinon, Swansea, SA4 4AA / Llyfrgell Gorseinon, 15 Stryd Gorllewin, Gorseinon, Abertawe, SA4 4AA
27 Gowerton Library, Mansel Street, Gowerton, Swansea, SA4 3BU / Llyfrgell Tregŵyr, Stryd Mansel, Tregŵyr, Abertawe, SA4 3MBU
Islwyn 28 Blackwood Library, 192 High Street, Blackwood, NP12 1AJ /  Llyrgell Coed Duon, 192 Stryd Uchaf, Coed Duon, NP12 1AJ
Llanelli 29 Llanelli Library, Llanelli SA15 3AS , Llyfrgell Llanelli, Llanelli, SA15 3AS
Merthyr Tydfil and Aberdare / Merthyr Tudful ac Aberdâr 30 Civic Centre, Castle Street, Merthyr Tydfil CF47 8AN / Canolfan Dinesig, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8AN
Monmouth / Sir Fynwy 31 Abergavenny Library, Baker Street, Abergavenny, NP7 5BD / Llyfrgell Y Fenni, Stryd Baker, Y Fenni, NP7 58D
32 Monmouth Community Hub, Rolls Hall, Monmouth, NP25 3BY / Hwb Cymunedol Tre Fynwy, Neuadd Rolls, Tre Fynwy, NP25 3BY
Montgomeryshire and Glyndwr / Maldwyn a Glyndwr 33 The Wharf, The Canal Wharf, Welshpool, Powys, SY21 7AQ / Y Lanfa ,  Lanfa'r Gamlas, Trallwng, Powys, SY21 7AQ
34 Area Office, The Park Offices, Newtown SY16 2NZ / Swyddfa Ardal , Swyddfeydd Parc, Drenewydd, SY16 2NZ
Swansea East and Neath / Dwyrain Abertawe a Chastell-nedd 35 Council Offices, Civic Centre, Neath SA11 3QZ / Swyddfeydd y Cyngor, Canolfan Dinesig, Castell Nedd, SA11 3QZ
Newport East / Dwyrain Casnewydd 36 Ringland Library,  6 Ringland Centre, Newport NP19 9HG / Llyfrgell Ringland , 6 Canolfan Ringland , Casnewydd , NP19 9HG
Monmouthshire / Sir Fynwy 37 Caldicot Community Hub, Woodstock Way, Caldicot, NP26 5DB / Hwb Cymunedol Cil-y-coed, Ffordd Woodstock, Cil-y-coed, NP26 5DB
Newport West and Caerphilly / Gorllewin Casnewydd a Chaerffili 38 Civic Centre, Newport NP20 4UR  / Canolfan Dinesig, Casnewydd , NP20 4UR
Bridgend / Pen- y - bont 39 Maesteg Library, North Lane, Maesteg CF34 9AA  / Llyfrgell Maesteg ,  Lôn y Gogledd, Maesteg , CF34 9AA
Bridgend / Pen- y - bont 40 Pencoed Library, Pen-y-bont Road, Pencoed CF35 5RA /  Llyfrgell Pencoed , Ffordd Pen-y-bont, CF35 5RA
Pontypridd 41 Electoral Services, The Old Courthouse, Courthouse Street, Pontypridd CF37 1JW / Gwasanethau Etholiadol, Yr Hen Llys , Stryd Y Llys, Pomtypridd , CF37 1JW
Mid and South Pembrokeshire /  Canol a De Sir Benfro 42 Electoral Services, Unit 23 Thornton Industrial Estate, Milford Haven, Pembrokeshire SA73 2RR /  Gwasanethau Etholiadol , Uned 23 Ystad Diwydiannol Thornton,  Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 2RR
43 Riverside Library, 20 Swan Square, Haverfordwest SA61 2AN / Llyfrgell Glan yr Afon, 20 Sgwar yr Alarch, Hwlffordd, SA61 2AN
Rhondda 44 Council Offices, The Pavilions, Cambrian Park, Clydach Vale CF40 2XX / Swyddfeydd y Cyngor, Y Pafiliwn, Parc Cambrian, Bro Clydach, CF40 2XX
Swansea Central and North  / Canol a Gogledd Abertawe 45 Morriston Library, Treharne Road, Swansea SA6 7AA / Llyfrgell Treforys, Ffordd Treharne, Abertawe , SA6 7AA
Swansea Central and North  / Canol a Gogledd Abertawe 46 Civic Centre, Oystermouth Road, Swansea, SA1 3SN / Canolfan Dinesig , Ffordd Oystermouth, Abertawe,  SA1 3SN
Torfaen 47 Civic Centre, Pontypool NP4 6YB / Canolfan Dinesig, Pontypool, NP4 6YB
Clwyd 48 Rhyl Library, Church Street, Rhyl LL18 3AA  / Llyfrgell y Rhyl, Stryd Capel, Rhyl, LL18 3AA
Vale of Glamorgan / Bro Morgannwg 49 Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU / Swyddfeydd Dinesig, Ffordd Holton, Y Barri, CF63 4RU
Wrexham / Wrecsam 50 The Guildhall, Wrexham LL11 1AY / Y Guildhall, Wrecsam, LL11 1AY
Ynys Môn 51 Election Services, Swyddfeydd Y Cyngor, Llangefni, Ynys Mon,  LL77 7TW / Gwasanaethau Etholiadol, Swyddfeydd Y Cyngor, Llangefni, Ynys Mon,  LL77 7TW
Monmouth / Sir Fynwy 52 Chepstow Community Hub, Manor Way, Chepstow, NP16 5HZ / Hwb Cymunedol Cas-gwent , Manor Way, Cas-Gwent, NP16 5HZ
53 Usk Community Hub, 35 Maryport Street, Usk, NP15 1AE / Hwb Cymunedol Brynbuga, 35 Stryd Maryport, Brynbuga, NP15 1AE
54 Gilwern Library, Community Education Centre, Common Road, Gilwern, NP7 0DS / Llyfrgell Gilwern , Canolfan Addysg Cymunedol, Stryd Gyffredin, Gilwern, NP7 0DS