Canllaw i'r Gwrandawiadau Cyhoeddus

05/11/21
Arolwg 2023

Mi fydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru yn cynnal 5 Gwrandawiad Cyhoeddus yn ystod y Cyfnod Ymgynghori Eilaidd (11 Ionawr tan 21 Chwefror).

Mae'r Gwrandawiadau Cyhoeddus yn gyfle i'r cyhoedd a rhanddeiliaid i rannu tystiolaeth ar lafar i'r Comisiwn ar y Cynigion Cychwynnol ac ar y cynrychiolaethau a'u derbyniwyd yn ystod y Cyfnod Ymgynghori Cychwynnol.

Mae manylion llawn ar y Gwrandawiadau Cyhoeddus ar gael yn y Canllaw i'r Gwrandawiadau Cyhoeddus isod.

Mae lleoliadau a dyddiadau'r Gwrandawiadau Cyhoeddus fel a ganlyn:

Lleoliad Dyddiad
Gwesty'r Marine, Aberystwyth, SY23 2DA 13 Ionawr 2022
Y Ganolfan Rheoli, Prifysgol Bangor, LL57 2DG 19 Ionawr 2022
Ramada Plaza, Wrecsam, LL13 7YH 03 Chwefror 2022
Grand Hotel, Abertawe, SA1 1NX 10 Chwefror 2022
Gwesty Mercure Holland House, Caerdydd, CF24 0DD 17 Chwefror 2022

Er mwyn hawlio slot siarad 10-munud mewn Gwrandawiad Cyhoeddus, e-bostiwch cffg@ffiniau.cymru gyda'r pwnc "Gwrandawiadau Cyhoeddus".

Nodwch yn eich e-bost ym mha Wrandawiad Cyhoeddus hoffech siarad ynddi, ac os hoffech slot bore, prynhawn, neu hwyr.*

*Nodwch os gwelwch yn dda na gall y Comisiwn sicrhau slot ar yr amser, neu yn y lleoliad hoffech ac mae'n bosib y byddwn yn gofyn i chi i ddewis slot amgen neu rannu'ch tystiolaeth yn ysgrifenedig. Ni fydd slotiau bore ar gael ar ddiwrnod cyntaf y Gwrandawiadau yn Aberystwyth na Chaerdydd.
Lawrlwytho Dogfen