Newyddion

Argymhellion y Comisiwn Ffiniau i ddod i rym o'r etholiad nesaf

Dewch o hyd i'r Argymhellion Terfynol yma.

Adroddiad i'w osod gerbron y Senedd gan y Llefarydd

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyflwyno adroddiad Argymhellion Terfynol Adolygiad 2023 o Etholaethau Seneddol i Lefarydd Tŷ’r Cyffredi

Comisiwn Ffiniau i Gymru yn canmol yr ymgysylltiad mwyaf erioed

Daeth cyfnod ymgynghori terfynol Arolwg 2023 y Comisiwn Ffiniau i Gymru o etholaethau seneddol i ben am 23:59 ar 15 Tachwedd, g

Rhif cyfeirnod

247122

Cyflog

£21,300 - £24,630

Gradd swydd

Swyddog Gweinyddol

Math o gontract

Parhaol

Math o rôl

Cefnogaeth Weinyddol / Gorfforaethol

Patrwm gweithio

Llawn amser

Ymgynghoriad terfynol yn agor ar etholaethau newydd Cymru

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru heddiw wedi cyhoeddi ei Gynigion Diwygiedig ar gyfer y map newydd o etholaethau Seneddol a ddaw i rym

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cadarnhau y bydd yn cyhoeddi ei Gynigion Diwygiedig ar 19 Hydref 2022.

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi’r cynrychiolaethau a gafodd yn ystod ei Gyfnod Ymgynghori Eilaidd ar etholaethau newydd arfaethedig Cymru.

Mae system e-bost y Comisiwn i lawr ar hyn o bryd ac rydym yn gweithio i ddatrys y mater.

Gellir cysylltu â ni dros y ffôn (02920 464819) ar gyfer unrhyw ymholiadau brys.

Comisiwn Ffiniau i Gymru i gynnal 5 Gwrandawiad Cyhoeddus yn ystod yr Ail Gyfnod Ymgynghori

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn agor ei Gyfnod Ymgynghori Eilaidd ddydd Iau 17 Chwefror, gan roi

Tîm o 4 i arwain Gwrandawiadau Cyhoeddus

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi ei banel o Gomisiynwyr Cynorthwyol a fydd yn arwain y Gwrandawiadau Cyhoeddus sydd ar ddod ac yn adrodd y