Newyddion

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi’r cynrychiolaethau a gafodd yn ystod ei Gyfnod Ymgynghori Eilaidd ar etholaethau newydd arfaethedig Cymru.

19/07/22

Mae system e-bost y Comisiwn i lawr ar hyn o bryd ac rydym yn gweithio i ddatrys y mater.

Gellir cysylltu â ni dros y ffôn (02920 464819) ar gyfer unrhyw ymholiadau brys.

04/04/22

Comisiwn Ffiniau i Gymru i gynnal 5 Gwrandawiad Cyhoeddus yn ystod yr Ail Gyfnod Ymgynghori

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn agor ei Gyfnod Ymgynghori Eilaidd ddydd Iau 17 Chwefror, gan roi

14/02/22

Tîm o 4 i arwain Gwrandawiadau Cyhoeddus

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi ei banel o Gomisiynwyr Cynorthwyol a fydd yn arwain y Gwrandawiadau Cyhoeddus sydd ar ddod ac yn adrodd y

13/01/22

Nifer mwyaf erioed o ymatebion yn cael eu cyhoeddi

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi

16/12/21

5 digwyddiad yn cael eu gynnal ar draws Cymru er mwyn clywed barn y cyhoedd ar cynigion am etholaethau newydd

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi ei fod am gynnal 5 gwrandawiad cyhoe

05/11/21

Comisiwn Ffiniau i Gymru yn derbyn nifer uchaf o ymatebion

Daeth cyfnod ymgynghori cychwynnol Arolwg 2023 y Comisiwn Ffiniau i Gymru ar etholaethau seneddol i ben am 23:59 ar 3 Tachwedd, gyda’r nifer uchaf erioed o ym

03/11/21

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Cynigion Cychwynnol ar gyfer Arolwg Etholaethau Seneddol 2023.

18/08/21

Mae'r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn recriwtio pedwar Comisiynydd Cynorthwyol (gan gynnwys un swydd wrth gefn) i gynorthwyo gwaith yr Arolwg 2023 o etholaethau seneddol Cymru.

04/06/21

Yn ystod yr arolwg diwethaf o etholaethau, defnyddiodd y Comisiwn gwefan ymgynghori rhyngweithiol er mwyn casglu barn y cyhoedd. Defnyddiwyd y gwasanaeth yma gan y mwyafrif helaeth o ymatebwyr i'r ymgynghoriad, ac roedd yr adborth yn bositif iawn ar y cyfan.

19/03/21