Arolygon

Arolwg 2023

Mi fydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru yn cynnal 5 Gwrandawiad Cyhoeddus yn ystod y Cyfnod Ymgynghori Eilaidd (11 Ionawr tan 21 Chwefror).

05/11/21
Arolwg 2023

Mae copïau o'r Adroddiad Cynigion Cychwynnol a mapiau perthnasol ar gyfer eich ardal leol ar gael i'w harchwilio mewn lleoliad cyhoeddus yn eich etholaeth arfaethedig. 

14/09/21
Arolwg 2023

Arolwg Seneddol 2023

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth gryno am Arolwg Seneddol 2023, gyda dolenni i wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â phob cam o’r Arolwg.

08/09/21
Arolwg 2023

Cynhaliwyd tair cyfarfod cychwynnol rhwng y Comisiwn Ffiniau i Gymru a phleidiau gwleidyddol sydd â chynrychiolaeth yng Nghymru (unai yn y Senedd neu yn San Steffan), rhanddeiliaid, ac Aelodau Seneddol, er mwyn cyflwyno proses yr Arolwg iddynt wrth i'r Arolwg 2023 ddechrau.

14/04/21
Arolwg 2023

Cwestiynau Cyffredin am Arolwg 2023

Pam rydych chi’n cynnal arolwg o etholaethau Seneddol?

12/04/21
Arolwg 2023

Dyma'r Canllaw i'r Arolwg 2023. Mae'n gynnig trosolwg o'r polisïau a'r prosesau dilynir gan y Comisiwn wrth iddo ymgymryd â'r arolwg o etholaethau seneddol yng Nghymru.

Yma hefyd fe ddarganfyddwch y fersiwn Hawdd ei Ddarllen o'r Canllaw.

16/03/21
Arolwg 2023
Bydd y Comisiwn yn dechrau Arolwg 2023 o etholaethau Seneddol yn ystod y flwyddyn hon.
05/01/21