Arolygon

Arolwg 2023

Agorodd Cyfnod Ymgynghori Diwygiedig Adolygiad 2023 ar 19 Hydref 2022 a daeth i ben ar 15 Tachwedd 2022.

Mae pob sylw ysgrifenedig a dderbyniwyd yn ystod y Cyfnod Ymgynghori Diwygiedig i'w gweld yn y ffeiliau atodedig.

28/06/23
Arolwg 2023

Dechreuodd y Comisiwn Arolwg 2023 o Etholaethau Seneddol yn 2021 a chyflwynodd ei Argymhellion Terfynol i Lefarydd Tŷ’r Cyffredin cyn 1 Gorffennaf 2023.

28/06/23
Arolwg 2023

Arolwg Seneddol 2023

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth gryno am Arolwg Seneddol 2023, gyda dolenni i wybodaeth bellach yn ymwneud â phob cam o’r Arolwg.

19/10/22
Arolwg 2023

Agorodd Cyfnod Ymgynghori Eilaidd Arolwg 2023, a oedd yn cynnwys 5 Gwrandawiad Cyhoeddus y Comisiwn, ar 17 Chwefror 2022 a daeth i ben ar 30 Mawrth 2022.

22/06/22
Arolwg 2023

Cynhelir 5ed Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yng Ngwesty'r Marine, Aberystwyth ar 30 Mawrth.

09/03/22
Arolwg 2023

Cynhelir 4ydd Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yn y Ganolfan Rheolaeth, Bangor, ar 9 Mawrth.

01/03/22
Arolwg 2023

Cynhelir 3ydd Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yn y Grand Hotel, Abertawe, ar 1 Mawrth.

21/02/22
Arolwg 2023

Cynhelir ail Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yn y Ramada Plaza, Wrecsam ar 23 Chwefror.

21/02/22
Arolwg 2023

Cynhelir Gwrandawiad Cyhoeddus cyntaf yr Arolwg 2023 yn y Mercure Holland House, Caerdydd ar 17 Chwefror.

10/02/22
Arolwg 2023

Mi fydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru yn cynnal 5 Gwrandawiad Cyhoeddus fel rhan o'r Cyfnod Ymgynghori Eilaidd yn ystod Arolwg 2023. 

Darlledir bob Gwrandawiad yn fyw. Gallwch wylio'r ffrydiau byw gan ddefnyddio'r dolenni isod.

09/02/22
Arolwg 2023

Agorwyd y Cyfnod Ymgynghori Cychwynnol o'r Arolwg 2023 ar 8 Medi 2021 a bu gau ar 3 Tachwedd 2021.

Derbyniodd y Comisiwn Ffiniau i Gymru'r nifer mwyaf erioed o gynrychiolaethau, gyda chyfanswm o 1211.

13/12/21
Arolwg 2023

Yn sgil yr heriau iechyd cyhoeddus sy'n ymwneud a'r amrywiad Omicron, mae'r Gwrandawiadau Cyhoeddus wedi eu gohirio.

05/11/21
Arolwg 2023

Mae copïau o'r Adroddiad Cynigion Cychwynnol a mapiau perthnasol ar gyfer eich ardal leol ar gael i'w harchwilio mewn lleoliad cyhoeddus yn eich etholaeth arfaethedig. 

14/09/21
Arolwg 2023

Arolwg Seneddol 2023

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth gryno am Arolwg Seneddol 2023, gyda dolenni i wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â phob cam o’r Arolwg.

08/09/21
Arolwg 2023

Cynhaliwyd tair cyfarfod cychwynnol rhwng y Comisiwn Ffiniau i Gymru a phleidiau gwleidyddol sydd â chynrychiolaeth yng Nghymru (unai yn y Senedd neu yn San Steffan), rhanddeiliaid, ac Aelodau Seneddol, er mwyn cyflwyno proses yr Arolwg iddynt wrth i'r Arolwg 2023 ddechrau.

14/04/21
Arolwg 2023

Cwestiynau Cyffredin am Arolwg 2023

Pam rydych chi’n cynnal arolwg o etholaethau Seneddol?

12/04/21
Arolwg 2023

Dyma'r Canllaw i'r Arolwg 2023. Mae'n gynnig trosolwg o'r polisïau a'r prosesau dilynir gan y Comisiwn wrth iddo ymgymryd â'r arolwg o etholaethau seneddol yng Nghymru.

Yma hefyd fe ddarganfyddwch y fersiwn Hawdd ei Ddarllen o'r Canllaw.

16/03/21
Arolwg 2023
Bydd y Comisiwn yn dechrau Arolwg 2023 o etholaethau Seneddol yn ystod y flwyddyn hon.
05/01/21