Arolygon

Arolwg 2023

Agorodd Cyfnod Ymgynghori Diwygiedig Adolygiad 2023 ar 19 Hydref 2022 a daeth i ben ar 15 Tachwedd 2022.

Mae pob sylw ysgrifenedig a dderbyniwyd yn ystod y Cyfnod Ymgynghori Diwygiedig i'w gweld yn y ffeiliau atodedig.

Arolwg 2023

Dechreuodd y Comisiwn Arolwg 2023 o Etholaethau Seneddol yn 2021 a chyflwynodd ei Argymhellion Terfynol i Lefarydd Tŷ’r Cyffredin cyn 1 Gorffennaf 2023.

Arolwg 2023

Arolwg Seneddol 2023

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth gryno am Arolwg Seneddol 2023, gyda dolenni i wybodaeth bellach yn ymwneud â phob cam o’r Arolwg.

Arolwg 2023

Agorodd Cyfnod Ymgynghori Eilaidd Arolwg 2023, a oedd yn cynnwys 5 Gwrandawiad Cyhoeddus y Comisiwn, ar 17 Chwefror 2022 a daeth i ben ar 30 Mawrth 2022.

Arolwg 2023

Cynhelir 5ed Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yng Ngwesty'r Marine, Aberystwyth ar 30 Mawrth.

Arolwg 2023

Cynhelir 4ydd Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yn y Ganolfan Rheolaeth, Bangor, ar 9 Mawrth.

Arolwg 2023

Cynhelir 3ydd Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yn y Grand Hotel, Abertawe, ar 1 Mawrth.

Arolwg 2023

Cynhelir ail Wrandawiad Cyhoeddus yr Arolwg 2023 yn y Ramada Plaza, Wrecsam ar 23 Chwefror.

Arolwg 2023

Cynhelir Gwrandawiad Cyhoeddus cyntaf yr Arolwg 2023 yn y Mercure Holland House, Caerdydd ar 17 Chwefror.

Arolwg 2023

Mi fydd y Comisiwn Ffiniau i Gymru yn cynnal 5 Gwrandawiad Cyhoeddus fel rhan o'r Cyfnod Ymgynghori Eilaidd yn ystod Arolwg 2023. 

Darlledir bob Gwrandawiad yn fyw. Gallwch wylio'r ffrydiau byw gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Arolwg 2023

Agorwyd y Cyfnod Ymgynghori Cychwynnol o'r Arolwg 2023 ar 8 Medi 2021 a bu gau ar 3 Tachwedd 2021.

Derbyniodd y Comisiwn Ffiniau i Gymru'r nifer mwyaf erioed o gynrychiolaethau, gyda chyfanswm o 1211.

Arolwg 2023

Yn sgil yr heriau iechyd cyhoeddus sy'n ymwneud a'r amrywiad Omicron, mae'r Gwrandawiadau Cyhoeddus wedi eu gohirio.

Arolwg 2023

Mae copïau o'r Adroddiad Cynigion Cychwynnol a mapiau perthnasol ar gyfer eich ardal leol ar gael i'w harchwilio mewn lleoliad cyhoeddus yn eich etholaeth arfaethedig. 

Arolwg 2023

Arolwg Seneddol 2023

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth gryno am Arolwg Seneddol 2023, gyda dolenni i wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â phob cam o’r Arolwg.

Arolwg 2023

Cynhaliwyd tair cyfarfod cychwynnol rhwng y Comisiwn Ffiniau i Gymru a phleidiau gwleidyddol sydd â chynrychiolaeth yng Nghymru (unai yn y Senedd neu yn San Steffan), rhanddeiliaid, ac Aelodau Seneddol, er mwyn cyflwyno proses yr Arolwg iddynt wrth i'r Arolwg 2023 ddechrau.

Arolwg 2023

Cwestiynau Cyffredin am Arolwg 2023

Pam rydych chi’n cynnal arolwg o etholaethau Seneddol?

Arolwg 2023

Dyma'r Canllaw i'r Arolwg 2023. Mae'n gynnig trosolwg o'r polisïau a'r prosesau dilynir gan y Comisiwn wrth iddo ymgymryd â'r arolwg o etholaethau seneddol yng Nghymru.

Yma hefyd fe ddarganfyddwch y fersiwn Hawdd ei Ddarllen o'r Canllaw.

Arolwg 2023
Bydd y Comisiwn yn dechrau Arolwg 2023 o etholaethau Seneddol yn ystod y flwyddyn hon.