Newyddion

Bydd tîm yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd yn gweithio ar ddwy brif raglen Arolygon Ffiniau dros y ddwy flynedd a hanner nesaf.

Mae Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn a Gweinidog Swyddfa'r Cabinet wedi penodi dau Aelod newydd o Gomisiwn Ffiniau Cymru.

Bydd tîm yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd yn gweithio ar ddwy brif raglen Arolygon Ffiniau dros y ddwy flynedd a hanner nesaf.

Mae'r Arglwydd Ganghellor wedi cyhoeddi penodiad Dirprwy Gadeiryddion I Gomisiwn Ffiniau Cymru a Chomisiwn Ffiniau Lloegr

 

Mae ymarfer recriwtio Aelodau CFFG wedi cael ei lansio ac mae'r hysbyseb swydd wedi'i chyhoeddi ar wefan Penodiadau Cyhoeddus Swyddfa'r Cabinet. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Ebrill am 11pm.

I helpu’r symudiad i system ffôn Newydd, mae’r Comisiwn wedi ychwanegu rhif cyswllt 02921 055 521. Gall y rhif bresennol 02920 464 819 gael ei ddefnyddio hefyd.

Mae'r Comisiwn wedi'i hysbysu gan y Llywodraeth bod yr adroddiad wedi'i osod gerbron y Senedd. Mae'r Adroddiad wedi'i gyhoeddi ar y wefan a’r porth ymgynghori.
Mae’r Comisiwn Ffiniau Cymru wedi cyflwyno ei Adroddiad Argymhellion Terfynol ar gyfer Arolwg 2018 o Etholaethau Seneddol yng Nghymru heddiw.
Yr Ail Cyfnod Ymgynhori
Cynigion Diwygiedig