Recrwtio Aelodau CFFG

31/03/20

Mae ymarfer recriwtio Aelodau CFFG wedi cael ei lansio ac mae'r hysbyseb swydd wedi'i chyhoeddi ar wefan Penodiadau Cyhoeddus Swyddfa'r Cabinet. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Ebrill am 11pm.

https://publicappointments.cabinetoffice.gov.uk/appointment/boundary-commission-for-wales-members/