Adroddiad Argymhellion Terfynol 2018

Mae’r Comisiwn Ffiniau Cymru wedi cyflwyno ei Adroddiad Argymhellion Terfynol ar gyfer Arolwg 2018 o Etholaethau Seneddol yng Nghymru heddiw. Mae'r Adroddiad wedi ei gyflwyno i'r Gweinidog ar gyfer Swyddfa'r Cabinet yn unol ag Adran 3 o Ddeddf Etholaethau Seneddol 1986, fel y'i diwygiwyd. Mae'r argymhellion yn cymryd ystyriaeth ofalus o'r holl sylwadau a wnaed i'r Comisiwn trwy gydol yr Arolwg. Mae'r Comisiwn wedi argymell etholaethau sydd, yn ei farn, yn gweithredu’r Rheolau yn Atodlen 2 i'r Ddeddf orau.

Mae'r Comisiwn wedi gofyn i'r Llywodraeth sicrhau eu bod yn rhoi gwybod i ni ar unwaith ar ôl i'r adroddiad gael ei osod gerbron y Senedd fel y gellir cyhoeddi'r Adroddiad ar wefan a porth ymgynghori y Comisiwn.

Unwaith y bydd y Llywodraeth wedi gosod yr Adroddiad gerbron y Senedd, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi ei Argymhellion Terfynol ar ei wefan. Ni fydd dosbarthiad copïau caled o'r Adroddiad a mapiau ond byddant ar gael i'w llwytho i lawr, a bydd y ffiniau a argymhellir yn cael eu gorchuddio ar y map rhyngweithiol ar y porth ymgynghori.