Newyddion

Nifer mwyaf erioed o ymatebion yn cael eu cyhoeddi

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi

5 digwyddiad yn cael eu gynnal ar draws Cymru er mwyn clywed barn y cyhoedd ar cynigion am etholaethau newydd

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi cyhoeddi ei fod am gynnal 5 gwrandawiad cyhoe

Comisiwn Ffiniau i Gymru yn derbyn nifer uchaf o ymatebion

Daeth cyfnod ymgynghori cychwynnol Arolwg 2023 y Comisiwn Ffiniau i Gymru ar etholaethau seneddol i ben am 23:59 ar 3 Tachwedd, gyda’r nifer uchaf erioed o ym

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Cynigion Cychwynnol ar gyfer Arolwg Etholaethau Seneddol 2023.

Mae'r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn recriwtio pedwar Comisiynydd Cynorthwyol (gan gynnwys un swydd wrth gefn) i gynorthwyo gwaith yr Arolwg 2023 o etholaethau seneddol Cymru.

Yn ystod yr arolwg diwethaf o etholaethau, defnyddiodd y Comisiwn gwefan ymgynghori rhyngweithiol er mwyn casglu barn y cyhoedd. Defnyddiwyd y gwasanaeth yma gan y mwyafrif helaeth o ymatebwyr i'r ymgynghoriad, ac roedd yr adborth yn bositif iawn ar y cyfan.

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru, sydd yn ymgymryd â’r arolwg o etholaethau seneddol Cymru, wedi cyhoeddi ei Chanllaw i’r Arolwg heddiw (17 Mawrth).

Derbyniodd y Bil Etholaethau Seneddol Gydsyniad Brenhinol ar 14 Rhagfyr 2020. Mae hyn yn galluogi’r Comisiwn Ffiniau i Gymru (CFfG) i ddechrau arolwg ffiniau newydd yn 2021.

Mae systemau TG y Comisiwn bellach wedi eu drwsio. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a achosir.

 

Ar hyn o bryd rydym yn wynebu materion technegol ac ni allwn dderbyn e-byst a galwadau ffôn. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa ac yn gobeithio bod yn ôl ar-lein cyn gynted â phosibl.