Newyddion

Derbyniodd y Bil Etholaethau Seneddol Gydsyniad Brenhinol ar 14 Rhagfyr 2020. Mae hyn yn galluogi’r Comisiwn Ffiniau i Gymru (CFfG) i ddechrau arolwg ffiniau newydd yn 2021.

15/12/20

Mae systemau TG y Comisiwn bellach wedi eu drwsio. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a achosir.

 

07/12/20

Ar hyn o bryd rydym yn wynebu materion technegol ac ni allwn dderbyn e-byst a galwadau ffôn. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa ac yn gobeithio bod yn ôl ar-lein cyn gynted â phosibl.

04/12/20

Bydd tîm yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd yn gweithio ar ddwy brif raglen Arolygon Ffiniau dros y ddwy flynedd a hanner nesaf.

11/11/20

Mae Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn a Gweinidog Swyddfa'r Cabinet wedi penodi dau Aelod newydd o Gomisiwn Ffiniau Cymru.

30/09/20

Bydd tîm yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd yn gweithio ar ddwy brif raglen Arolygon Ffiniau dros y ddwy flynedd a hanner nesaf.

15/09/20

Mae'r Arglwydd Ganghellor wedi cyhoeddi penodiad Dirprwy Gadeiryddion I Gomisiwn Ffiniau Cymru a Chomisiwn Ffiniau Lloegr

 

12/08/20

Mae ymarfer recriwtio Aelodau CFFG wedi cael ei lansio ac mae'r hysbyseb swydd wedi'i chyhoeddi ar wefan Penodiadau Cyhoeddus Swyddfa'r Cabinet. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Ebrill am 11pm.

31/03/20

I helpu’r symudiad i system ffôn Newydd, mae’r Comisiwn wedi ychwanegu rhif cyswllt 02921 055 521. Gall y rhif bresennol 02920 464 819 gael ei ddefnyddio hefyd.

18/11/19
Mae'r Comisiwn wedi'i hysbysu gan y Llywodraeth bod yr adroddiad wedi'i osod gerbron y Senedd. Mae'r Adroddiad wedi'i gyhoeddi ar y wefan a’r porth ymgynghori.
10/09/18