Newyddion

Comisiwn Ffiniau i Gymru yn derbyn nifer uchaf o ymatebion

Daeth cyfnod ymgynghori cychwynnol Arolwg 2023 y Comisiwn Ffiniau i Gymru ar etholaethau seneddol i ben am 23:59 ar 3 Tachwedd, gyda’r nifer uchaf erioed o ym

03/11/21

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Cynigion Cychwynnol ar gyfer Arolwg Etholaethau Seneddol 2023.

18/08/21

Mae'r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn recriwtio pedwar Comisiynydd Cynorthwyol (gan gynnwys un swydd wrth gefn) i gynorthwyo gwaith yr Arolwg 2023 o etholaethau seneddol Cymru.

04/06/21

Yn ystod yr arolwg diwethaf o etholaethau, defnyddiodd y Comisiwn gwefan ymgynghori rhyngweithiol er mwyn casglu barn y cyhoedd. Defnyddiwyd y gwasanaeth yma gan y mwyafrif helaeth o ymatebwyr i'r ymgynghoriad, ac roedd yr adborth yn bositif iawn ar y cyfan.

19/03/21

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru, sydd yn ymgymryd â’r arolwg o etholaethau seneddol Cymru, wedi cyhoeddi ei Chanllaw i’r Arolwg heddiw (17 Mawrth).

17/03/21

Derbyniodd y Bil Etholaethau Seneddol Gydsyniad Brenhinol ar 14 Rhagfyr 2020. Mae hyn yn galluogi’r Comisiwn Ffiniau i Gymru (CFfG) i ddechrau arolwg ffiniau newydd yn 2021.

15/12/20

Mae systemau TG y Comisiwn bellach wedi eu drwsio. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra a achosir.

 

07/12/20

Ar hyn o bryd rydym yn wynebu materion technegol ac ni allwn dderbyn e-byst a galwadau ffôn. Rydym yn gweithio i ddatrys y sefyllfa ac yn gobeithio bod yn ôl ar-lein cyn gynted â phosibl.

04/12/20

Bydd tîm yr Ysgrifenyddiaeth ar y cyd yn gweithio ar ddwy brif raglen Arolygon Ffiniau dros y ddwy flynedd a hanner nesaf.

11/11/20

Mae Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn a Gweinidog Swyddfa'r Cabinet wedi penodi dau Aelod newydd o Gomisiwn Ffiniau Cymru.

30/09/20