Rhif Cyswllt (Ffôn) Ychwanegol: 02921 055 521

I helpu’r symudiad i system ffôn Newydd, mae’r Comisiwn wedi ychwanegu rhif cyswllt 02921 055 521. Gall y rhif bresennol 02920 464 819 gael ei ddefnyddio hefyd.