22 Medi 2017

Mae’r Comisiwn wedi ddatgan heddiw ei fod am cyhoeddi eu Cynigion Diwygiedig ar gyfer ffiniau etholaethau newydd  ar Dydd Mawrth 17 Hydref 2017.

Fe fydd y cyhoeddiad yn ddechrau cyfnod cynghori o wyth wythnos, yn ystod y cyfnod yma fe fyddwn yn gofyn i chi i rhoi eich sylwadau ar ein cynigion. Fe fydd yr holl cynigion diwygideig, a’r manylion o sut i wneud sylwadau ar gael ar ein wefan cynghori www.cffg2018.org.uk.

Mae’r cyfnod cynghori hyn yn rhoi siawns olaf i bobl i cymryd rhan yn y broses cyn bod y Comisiwn yn adrodd eu cynigion terfynol i’r Llywodraeth yn Medi 2018.