Cynigion Cychwynnol - Arolwg Etholaethau Seneddol 2023

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Cynigion Cychwynnol ar gyfer Arolwg Etholaethau Seneddol 2023.

Ewch i dudalen yr Arolwg am fwy o wybodaeth.

Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y cynigion ar gyfer Cymru.

Mae'r cyfnod ymgynghori cychwynnol yn dechrau ar 8 Medi 2021 a bydd yn dod i ben ar 3 Tachwedd 2021. Byddai'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud. 

Bydd y Comisiwn yn ystyried yn ofalus unrhyw sylwadau a wneir cyn paratoi Argymhellion Diwygiedig.