Arolygon 2018
Mae'r Comisiwn wedi dechrau y 2018 arolwg o etholaethau Seneddol. Gellir gweld mapiau ategol a gwybodaeth isod.
31/12/18
Arolygon 2018
Ar 5 Medi 2019 cyflwynodd y Comisiwn ei Argymhellion Terfynol ar gyfer etholaethau Seneddol yng Nghymru.
05/09/18
Arolygon 2018
I gefnogi Arolwg 2018 o etholaethau Seneddol mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei Canllaw i'r Arolwg.
31/01/18
Arolygon 2018
Cwestiynau Cyffredin
31/01/18
Arolygon 2018
Ar 17 Hydref 2017, cyhoeddodd y Comisiwn ei gynigion diwygiedig ar gyfer etholaethau Seneddol yng Nghymru.
31/10/17
Arolygon 2018
Dweud eich dweud ar y ymatebion derbynwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori cychwynnol ar ein Porth Ymgynghori.
28/02/17
Arolygon 2018
Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion cychwynnol ar gyfer yr Arolwg 2018 o etholaethau Seneddol. Gorffenodd yr ymgynghoriad ar 5 Rhagfyr 2016.
31/12/16
Arolygon 2018
Mae ein Cynigion Cychwynnol, a gyhoeddir ar 13 Medi 2016, yn rhestru’r etholaethau arfaethedig yng Nghymru. Daeth yr ymgynghoriad ar y cynigion hyn i ben ar 5 Rhagfyr 2016.
31/12/16
Arolygon 2018
Daeth yr ymgynghoriad ar y cynigion hyn i ben ar 5 Rhagfyr 2016. Efallai y byddwch yn dal i weld ein cynigion ar ein porth.
31/12/16