Cyfnod Ymgynghoriad Cychwynnol

31/12/16
Arolygon 2018

Mae ein Cynigion Cychwynnol, a gyhoeddir ar 13 Medi 2016, yn rhestru’r etholaethau arfaethedig yng Nghymru. Daeth yr ymgynghoriad ar y cynigion hyn i ben ar 5 Rhagfyr 2016

Gallwch ddefnyddio’r  i porth ymgynghori weld y cynigion, eu cymharu â’ch etholaethau presennol a gweld sut maent yn cysylltu â ffiniau llywodraeth leol yn  eich ardal. Yn anfodus ni fyddwn yn derbyn cynrychiolaethau pellach

Yn gynnar yn 2017 fe fyddwn yn cyhoeddi yr holl cynrychiolaethau a dderbyniwyd a hefyd y trawsgrifiadau or gwrandaiadau cyhoeddus gynhaliwyd ar draws Cymru ar gyfer yngynghoriad a sylwadau 

Os ydych yn darganfod unrhyw broblemau neu hoffech esboniad pellach o sut i ddefnyddio y porth, cysylltwch â y Comisiwn cyn: drwy e-bostio; bcomm.wales@wales.gsi.gov.uk, neu drwy ysgrifennu at y Comisiwn yn: Comisiwn Ffiniau i Gymru, Tŷ Hastings, Llys Fitzalan, Caerdydd, CF24 0BL neu ffoniwch ni ar: 029 2046 4819.