31/12/16
Arolygon 2018

Mae ein Cynigion Cychwynnol, a gyhoeddir ar 13 Medi 2016, yn rhestru’r etholaethau arfaethedig yng Nghymru. Daeth yr ymgynghoriad ar y cynigion hyn i ben ar 5 Rhagfyr 2016. Gallwch ddefnyddio’r porth ymgynghori i weld y cynigion, eu cymharu â’ch etholaethau presennol a gweld sut maent yn cysylltu â ffiniau llywodraeth leol yn eich ardal. Yn anfodus ni fyddwn yn derbyn cynrychiolaethau pellach. 

Yn gynnar yn 2017 fe fyddwn yn cyhoeddi yr holl cynrychiolaethau a dderbyniwyd a hefyd y trawsgrifiadau or gwrandaiadau cyhoeddus gynhaliwyd ar draws Cymru ar gyfer yngynghoriad a sylwadau.