Cyhoeddiadau

Adroddiadau

Mae’r adroddiad hwn, fel sy’n ofynnol gan adran 3(2B) Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf System Bleidleisio Seneddol ac Etholaethau 2011 a Deddf Etholaethau Seneddol 2020), yn amlinellu’r cynnydd y mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi’i wneud wrth baratoi’r arolwg o ffin

Corfforaethol

Comisiwn Ffiniau I Gymru Adroddiad Blynyddol Yr Iaith Gymraeg 2020-21

Adroddiadau

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn Ffiniau i Gymru 2020-21

Corfforaethol

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw gŵynion sydd gennych am ein gwasanaeth.

Corfforaethol

Comisiwn Ffiniau I Gymru Adroddiad Blynyddol Yr Iaith Gymraeg 2019-20

Corfforaethol

Comisiwn Ffiniau i Gymru Adroddiad Blynyddol 2019-20

Corfforaethol

Yr Iaith Gymraeg Adroddiad Blynyddol 2018-19 

Adroddiadau

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar gyfer y flwyddyn cyllidol 2018/19.