Polisi Cwynion

06/04/21
Corfforaethol

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw gŵynion sydd gennych am ein gwasanaeth.

Ein nod yw egluro unrhyw faterion nad ydych yn siŵr amdanynt. Os yn bosibl, byddwn yn unioni unrhyw gamgymeriad a wnaed gennym. Byddwn yn darparu unrhyw wasanaeth y mae gennych hawl i’w gael ac rydym wedi methu ei ddarparu. Os byddwn yn gwneud rhywbeth o’i le, byddwn yn ymddiheuro ac yn ceisio unioni pethau, lle bo hynny’n bosibl. Ein nod hefyd yw dysgu oddi wrth ein camgymeriadau a defnyddio’r wybodaeth a gawn i wella ein gwasanaethau.

Lawrlwytho Dogfen