Adroddiad Cynnydd 2022

22/04/22
Adroddiadau

Mae’r adroddiad hwn, fel sy’n ofynnol gan adran 3(2B) Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf System Bleidleisio Seneddol ac Etholaethau 2011 a Deddf Etholaethau Seneddol 2020), yn amlinellu’r cynnydd y mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi’i wneud wrth baratoi’r arolwg o ffiniau sydd i’w gyflwyno cyn 1 Gorffennaf 2023.

Lawrlwytho Dogfen