Cofnodion Cyfarfodydd Comisiwn CFfG Rhagfyr 2020 - Ionawr 2023