Cofrestr o Fuddiannau Comisiynwyr 2023-24

12/12/23
Corfforaethol

COFRESTR O FUDDIANNAU’R COMISIYNWYR 2023-24

Mrs Ystus Nerys Jefford

 

  • Ymddiriedolwr, yr Arddangosfa Gynau a Gwisgoedd Cyfreithiol
  • Cyfarwyddwr / Ymddiriedolwr, Ymddiriedolaeth Celf ac Addysgol Adeilad y Rholiau
  • Cyfarwyddwr / Ymddiriedolwr, Tech4All
  • Perchnogaeth a Rennir ar gae yn Sir Gaerfyrddin
  • Eiddo yn Abertawe


Mr Huw Vaughan Thomas

 

  • Darllenydd, yr Eglwys yng Nghymru, Ardal Weinidogaeth Bro Gwydyr
  • Mab – Cydlynydd Gwirfoddolwyr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
  • Eiddo ym Mae Colwyn, Conwy


Mr Sam Hartley

 

  • Aelod o’r Bwrdd, Cymdeithas y Prif Weithredwyr
  • Ysgrifennydd, Ymchwiliad Cyhoeddus Annibynnol i Fomio Omagh
Lawrlwytho Dogfen