Cyhoeddiadau

Corfforaethol

These documents are available in English.

20/09/23
Adroddiadau

Mae’r adroddiad hwn, fel sy’n ofynnol gan adran 3(2B) Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf System Bleidleisio Seneddol ac Etholaethau 2011 a Deddf Etholaethau Seneddol 2020), yn amlinellu’r cynnydd y mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi’i wneud wrth baratoi’r arolwg o ffin

15/02/23
Corfforaethol

Mae’n ofynnol i’r Comisiwn gadw cofrestr sy’n rhoi manylion am Fuddiannau’r Comisiynwyr.

Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg.

02/02/23
Adroddiadau

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn Ffiniau i Gymru 2021-22.

23/11/22
Adroddiadau

Adroddiad Blynyddol Yr Iaith Gymraeg 2020-21 y Comisiwn Ffiniau i Gymru

04/08/22
Adroddiadau

Mae’r adroddiad hwn, fel sy’n ofynnol gan adran 3(2B) Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf System Bleidleisio Seneddol ac Etholaethau 2011 a Deddf Etholaethau Seneddol 2020), yn amlinellu’r cynnydd y mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru wedi’i wneud wrth baratoi’r arolwg o ffin

22/04/22
Corfforaethol

Comisiwn Ffiniau I Gymru Adroddiad Blynyddol Yr Iaith Gymraeg 2020-21

19/04/22
Adroddiadau

Adroddiad Blynyddol y Comisiwn Ffiniau i Gymru 2020-21

10/01/22
Corfforaethol

Mae’r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw gŵynion sydd gennych am ein gwasanaeth.

06/04/21
Corfforaethol

Comisiwn Ffiniau I Gymru Adroddiad Blynyddol Yr Iaith Gymraeg 2019-20

19/10/20