Y Comisiwn Ffiniau i Gymru

22/06/22

Agorodd Cyfnod Ymgynghori Eilaidd Arolwg 2023, a oedd yn cynnwys 5 Gwrandawiad Cyhoeddus y Comisiwn, ar 17 Chwefror 2022 a daeth i ben ar 30 Mawrth 2022.