Y Comisiwn Ffiniau i Gymru

05/09/18
Ar 5 Medi 2019 cyflwynodd y Comisiwn ei Argymhellion Terfynol ar gyfer etholaethau Seneddol yng Nghymru.