Y Comisiwn Ffiniau i Gymru

Dechreuodd y Comisiwn Arolwg 2023 o Etholaethau Seneddol yn 2021 a chyflwynodd ei Argymhellion Terfynol i Lefarydd Tŷ’r Cyffredin cyn 1 Gorffennaf 2023.