5 Rhagfyr 2016

14/09/16

Mae ein Cynigion Cychwynnol, a gyhoeddir ar 13 Medi 2016, yn rhestru’r etholaethau arfaethedig yng Nghymru. Daeth yr ymgynghoriad ar y cynigion hyn i ben ar 5 Rhagfyr 2016.

Am fwy o wybodaeth ewch i'n tudalen 2018 hadolygiad.