28 Mehefin 2016

28/06/16

Mae’r Comisiwn Ffiniau wedi llunio’r canllaw i helpu i esbonio sut bydd y broses ar gyfer Arolwg 2018 yn gweithio. Mae’r canllaw yn cwmpasu’r hyn y mae’r gyfraith yn dweud y mae’n rhaid i’r Comisiwn ei wneud fel rhan o’r broses, a materion lle mae’r Comisiwn wedi penderfynu – fel mater o bolisi yn ôl ei ddoethineb ei hun – i ddefnyddio dull penodol.

Ewch i'n Tudalen Arolwg 2018 am fwy o wybodaeth.