11 Gorffennaf 2016

11/07/16

Mae Swyddfa'r Cabinet wedi penodi Mr Ustus Clive Lewis fel Dirprwy Gadeirydd i'r Comisiwn Ffiniau i Gymru, yn weithredol o 1 Awst 2016.