Canllaw i'r Arolwg 2023

16/03/21
Arolwg 2023

Dyma'r Canllaw i'r Arolwg 2023. Mae'n gynnig trosolwg o'r polisïau a'r prosesau dilynir gan y Comisiwn wrth iddo ymgymryd â'r arolwg o etholaethau seneddol yng Nghymru.

Yma hefyd fe ddarganfyddwch y fersiwn Hawdd ei Ddarllen o'r Canllaw.

Er mwyn dod o hyd i'r fersiwn Iaith Arwyddion Prydain o'r Canllaw, clicia yma.

Lawrlwytho Dogfen