Cynrychiolaethau a dderbyniwyd yn ystod y Cyfnod Ymgynghori Eilaidd

22/06/22
Arolwg 2023

Agorodd Cyfnod Ymgynghori Eilaidd Arolwg 2023, a oedd yn cynnwys 5 Gwrandawiad Cyhoeddus y Comisiwn, ar 17 Chwefror 2022 a daeth i ben ar 30 Mawrth 2022.

Mae pob sylw ysgrifenedig a dderbyniwyd yn ystod y Cyfnod Ymgynghori Eilaidd, yn ogystal â'r trawsgrifiad o bob Gwrandawiad Cyhoeddus i'w gweld yn y ffeiliau atodedig.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Arolwg, darllenwch Ganllaw'r Comisiwn i'r Arolwg.